Tuesday, May 22, 2012

“Монгол Улсын Үндсэн хууль төрийн байгууллагын асуудал” Бага хурал, 1999 он

Монгол Улсын Үндсэн хууль төрийн байгууллагын асуудал

“Монгол Улсын Үндсэн хууль төрийн байгууллагын асуудал” Бага хурал, 1999 он

Монгол Улсын Үндсэн хууль төрийн байгууллагын асуудал

“Монгол Улсын Үндсэн хууль төрийн байгууллагын асуудал” Бага хурал, 1999 он

Монгол Улсын Үндсэн хууль төрийн байгууллагын асуудал

“Монгол Улсын Үндсэн хууль төрийн байгууллагын асуудал” Бага хурал, 1999 он

Монгол Улсын Үндсэн хууль төрийн байгууллагын асуудал

"Монгол Улсын Үндсэн хууль төрийн байгууллагын асуудал" Бага хураль 1999 он

 
Монгол Улсын Үндсэн хууль төрийн байгууллагын асуудал

"Монгол Улсын Үндсэн хууль төрийн байгууллагын асуудал" Бага хурал, 1999 он

Монгол Улсын Үндсэн хууль төрийн байгууллагын асуудал

"Монгол Улсын Үндсэн хууль төрийн байгууллагын асуудал" Бага хурал, 999 он,

Монгол Улсын Үндсэн хууль төрийн байгууллагын асуудал

2012 оны эхний 4 сарын хийгдсэн сургалтууд

"Монгол дахь сонгуулийн хууль хэрэгжилт" Бага хурал 1994 он

Монгол дахь сонгуулийн хууль хэрэгжилт

"Монгол дахь сонгуулийн хууль хэрэгжилт" Бага хурал 1994 он


"Монгол дахь сонгуулийн хууль хэрэгжилт" Бага хурал 1994 он


"Монгол дахь сонгуулийн хууль хэрэгжилт" Бага хурал 1994 он


Tuesday, May 15, 2012

100 хоног


100 хоног

Та бүгдийн амар амгаланг айлтгая. Бид бүхэн шинэ удирдлага, шинэ бүтэц зохион багуулалтаар ажиллаж эхлээд өнөөдөр 100 дахь хоногтоо золголоо. Өнгөрсөн хугацаанд манай хамт олон нэг зорилго, нэг сэтгэлээр өмнөө тавигдсан зорилтуудаа амжилттай хэрэгжүүлэн ирлээ. Өнөөдөр бид 100 хоногт ямар ямар ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэнээ эргэн нэг дүгнэж, цаашид юу юун дээр анхаарч ажиллах талараа зөвлөлдөхөөр энэхүү албан бичгээ хүргүүлж байна.

Улс төрийн Боловсролын Академийн Гүйцэтгэх захирал Мажаахүү овогтой Энхбат

Төрсөн он, жил: 1962, бар жилтэй
Хүйс: эрэгтэй
Төрсөн газар: Монгол улс, Улаанбаатар хот
Боловсрол : Дээд
Мэргэжил: Хөдөлмөрийн эдийн засагч, улс төр судлаач

Төгссөн сургууль:     1980 онд нийслэлийн 23-р дунд сургууль,
                 1984 онд Москва хотын хөдөлмөрийн академи,
                 2004 онд МУИС-ийн Улаанбаатар дээд сургууль,
2008 онд Улс төрийн Боловсролын Академийн дэргэдэх Либерти дээд сургуулийг тус тус дүүргэсэн, Улс төрийн шинжлэх ухааны болон төрийн удирдлагын магистрын зэрэгтэй, АБТА.
Эрхэлж байсан ажил:     1984-1994 онд Дундговь аймгийн ҮЭ-ийн зөвлөлийн хэлтсийн дарга, нарийн бичгийн дарга, орлогч дарга
1995-2011 онд Улс төрийн Боловсролын Академийн төслийн удирдагч, салбарын багш, эрхлэгч, 
2012 оноос Улс төрийн Боловсролын Академийн Гүйцэтгэх захирал.